پنجشنبه ۲۷ خرداد ۰۰

دوده زدن رادیاتور

گیم نت، باری آنلاین، ps

پدیده دوده زدن رادیاتور چگونه اتفاق میفتد؟

۸۴ بازديد
سیاهی دیوار بدلیل وجود دود نیست بلکه این هوای کثیف وآلوده است که باعبورازلابلای پره های رادیاتوروگرم شدن دربرخوردبامحیط مجاور ( دیوار،سقف،پرده و ... ) اثرسیاهی برجای می گذارد.